Idrottare & föreningar

Allt fler idrottare och lag anlitar idrottsnutritionister 

Bra kostsammansättning och måltids- samt vätskerutiner förbättrar och påskyndar återhämtning, säkrar optimal kroppsvikt och kroppsammansättning, reducerar antalet sjukdagar/skador och främjar snabbare återhämtning från skada.

Många faktorer påverkar en idrottares prestation och att kosten är en av dessa är väl etablerat. Genom att använda sig av koststrategier som tillgodoser de krav som träning och tävling ställer skapas optimala förutsättningar för idrottares prestation och hälsa.


Övergripande koststrategier för lag är viktiga men utöver det bör vi komma ihåg att ett lag utgörs av individer. Varje idrottare är unik och med individanpassad kost kan varje lagmedlem prestera maximalt, vilket i sin tur kan bidra till en förbättrad prestation för hela laget.


Hur vi kan hjälpa till

Vi erbjuder skräddarsydda insatser som täcker de specifika behov som du eller ditt lag har. Ett program kan innehålla följande tjänster: 


För lag:


Idrottsspecifika föreläsningar/utbildningar med utvalda nutritionsrelaterade ämnen till aktiva, tränare och idrottsmedicinsk personal

Årliga screeningar för att hitta enskilda idrottare med behov för individuellt stöd

Ta fram och utveckla kostpolicys för laget t.ex. strategier för vätskeintag, kost på tävlingsdagar, resor, träningsläger etc.

Vätsketester
För individuella idrottare:


Individuell kostoptimering

Kost- och energibehovsanalyser

Mätning av kroppssammansättning

Utredning och behandling av kostrelaterade problem t.ex. magproblem, näringsbrister, återkommande skador och ätstört beteende/ätstörningar

(i samverkan med annan medicinsk personal)

Kontinuerliga glukosmätningar